تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در تاریخ 30 مرداد 1398 از مزارع زعفران برادران عادل که با نانوذرات و ریز مغذی ها دو نوبت برنامه کودی در بهمن و اسفند 97 توسط امور پژوهشی پژوهشکده زعفران  اجرا شده است، بازدید شد. در این بازدید، تاثیر برنامه ریزی کودی، در وزن پیازها مشهود بوده است.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران