تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در تاریخ 30 مرداد 1398 جلسه ای با حضور دکتر سالاریان با مدیرعامل شرکت تعاونی ارغوان دشت پائیزان. پیرامون نظارت پژوهشکده زعفران بر مزارع کشت ارگانیک زعفران توسط این مجموعه تولیدی برگزار شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران