تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

محققین پژوهشکده زعفران در تاریخ 13 مرداد 1398 ضمن بازدید از مزرعه زعفران منطقه زاوه(آبرود) -آقای مهدی زاده-، به نمونه گیری از خاک این منطقه جهت مدیریت مصرف عناصر غذایی پرداختند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران