تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، دکتر خاکسار دبیرستاد اجرایی ماده 8 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، آقای دکتر آیدین حمیدی مسئول واحد واردات و صادرات بذر و نهال مؤسسه کنترل و گواهی  بذر و نهال و رئیس هیأت مدیره انجمن علمی بذر ایران در روز چهارشنبه مورخ 12/04/98 در دانشگاه تربت‌حیدریه و پژوهشکده زعفران حضور یافتند.

در طی این بازدید از دانشگاه و پژوهشکده زعفران جلساتی با دکتر محمدحسن فتحی، ریاست دانشگاه؛ دکتر حسن فیضی، معاونت دانشجویی و فرهنگی؛ دکتر حامد کاوه، ریاست پژوهشکده زعفران؛ دکتر حسین صحابی، مدیر گروه تولیدات گیاهی و مهندس شاهین دانشمندی در خصوص  استانداردسازی بنه زعفران، ساماندهی و کنترل تولید بذر گیاهان در هر منطقه، تدوین شاخص‌ها و شرایط لازم برای تولید بذرهای گواهی شده، تعیین پروتکل و استاندارد آزمون جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی و مرتعی بومی منطقه، همکاری دانشگاه با انجمن بذر ایران در راستای راه‌اندازی شاخه استانی انجمن و همکاری در برگزاری پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در انتها مقررشد موارد فوق به صورت تفاهم‌نامه‌ای فیمابین دانشگاه با مؤسسه کنترل و گواهی بذر و انجمن علمی بذر ایران تنظیم و پیگیری شود.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران