تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در راستای قرارداد منعقد شده بین پژوهشکده زعفران و گروه تجاری حامدی، مرحله اول آبشوئی طرح گرمسار و نشت املاح به نهرهای زهکش اجرا شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران