تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در این کارگاه یک روزه که به همت بخش خصوصی و با همکاری پژوهشکده زعفران در تاریخ 98/3/22 برگزار گردید، مواردی در خصوص مدیریت صحیح تغذیه گیاه زعفران توسط خانم دکتر قهرمان زاده (مدیریت یکی از شرکتهای اروپایی فعال در زمینه نهاده های کودی) ارائه شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران