تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

طبق توافقات صورت گرفته بین پژوهشکده زعفران و مجموعه تجاری حامدی زعفران، سیستم رسوب زدای الکترونیکی به صورت آزمایشی در پروژه کشت زعفران گرمسار، جهت کنترل شوری اجرا شد. بر اساس نتایج پژوهشهای صورت گرفته، استفاه از آب مغناطیسی در آبیاری باعث افزایش مقدار نفوذپذیری، افزایش سرعت نفوذ آب در بافت­های مختلف خاک و هم­چنین کنترل تیمارهای مختلف آب شور می گردد. میدان مغناطیسی موجود در سیستم رسوب زدای الکترونیکی باعث می گردد نمكهاي محلول كه به صورت يون درآب هستند به شكل تجمع ذرات مولكولي معلق و به اندازه ميكروني در آيند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران