در این جلسه که در روز چهارشنبه مورخ 98/1/21 با حضور کارشناس امور پژوهشی پژوهشکده زعفران، کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه، مدیریت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی شهرستان رشتخوار برگزار شد به تشریح اولویت های پژوهشی در سال 1398 و همچنین تعیین مزارع پژوهشی در حوزه تنش شوری آب آبیاری (2 ساله و 3 ساله) به مساحت 4000 متر در روستای جعفر آباد رشتخوار (مزارع آقای عیسی صباغ زاده) پرداخته شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران