در این جلسه که در روز یکشنبه مورخ 98/1/18 با حضور کارشناس امور پژوهشی پژوهشکده زعفران، کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه، مدیریت جهاد کشاورزی، شورای اسلامی شهر و بخشدار محترم جلگه رخ-شهر رباط سنگ- برگزار شد به تشریح اولویت های پژوهشی در سال 1398 و همچنین فعالیت مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی (با محوریت زعفران) در منطقه جلگه رخ پرداخته شد. در ادامه از مزرعه زعفران الگویی (مشارکتی پژوهشکده زعفران و آقای حسین گلمحمدی) بازدید به عمل آمده و نمونه برداری جهت بررسی های بیشتر از این محل انجام شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران