تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در این نشست تخصصی که روز چهارشنبه مورخه 97/12/22 با حضور مدیریت امور پژوهشی، ترویج و مشاوره پژوهشکده ملی زعفران و کارشناس دفتر ارتباط با صنعت، معدن و کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و جناب آقای دکتر شمسیان ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، در محل سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، مباحثی همچون همکاری های مشترک پژوهشی-آموزشی در قالب امضای تفاهم نامه در حوزه زعفران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین ایجاد مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی با محوریت زعفران در دانشگاه تربت حیدریه مورد تایید جناب آقای دکتر شمسیان ریاست محترم جهاد دانشکاهی خراسان رضوی قرار گرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران