در این نشست که روز چهارشنبه مورخه 97/12/22 با حضور مدیریت امور پژوهشی، ترویج و مشاوره پژوهشکده ملی زعفران، کارشناس دفتر ارتباط با صنعت، معدن و کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه با حضور نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی جناب آقای مهندس میری در محل اتحادیه صادرکنندکان زعفران خراسان رضوی برگزار شد، مواردی همچون چالش های حوزه صادرات زعفران و سیاستگذاری های شورای ملی زعفران ایران در ارتباط با طرح جامع زعفران، بهبود عملکرد کمی و کیفی و فعال شدن تورهای گردشگری زعفران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد در جلسات آتی شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، پژوهشکده ملی زعفران دانشگاه تربت حیدریه حضور فعال داشته باشد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران