در راستای پیگیری مراحل اجرائی تفاهم نامه های همکاری  مشترک  در حوزه نیازهای پژوهشی_ کاربردی، طی جلسه مشترکی در روز سه شنبه مورخه 97/12/14 با حضور مدیر واحد تحقیقات وآرندی یکی از شرکت های دانش بنیان نانوفناورانه فعال در توليد کودهای نانو و زیستی و مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی رشتخوار، شرکت زرین زعفران مشرق زمین و مدیران و کارشناسان مجتمع کشاورزی و دامداری خزاعی، مواردی  همچون مدیریت تغذیه مزارع زعفران، پایداری و سلامت تولید محصول، بهبودی ساختمان خاک و سلامت زیست محیطی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران