طبق هماهنگی های انجام شده، دانشجویان رشته مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه تربت حیدریه، از پژوهشکده زعفران بازدید نمودند. در این بازدید دانشجویان ابتدا از آزمایشگاه آب و خاک و سپس از آزمایشگاههای فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران دیدن نمودند و با نحوه کار هریک از آنها آشنا شدند. در ادامه برنامه، مدیریت محترم امور پژوهش، ترویج و مشاوره، آقای دکتر سالاریان به ارائه گزارشی از عملکرد این حوزه و آخرین دستاوردهای پژوهشی و اجرایی زعفران پرداختند و در انتها به بحث و تبادل نظر با دانشجویان پیرامون مسائل مختلف کشت زعفران پرداخته شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران