تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در جریان برگزاری گردهمای با عنوان "بهداشت، کیفیت و راندمان تولید زعفران" در دانشگاه تربت حیدریه، توافقنامه عملیاتی جهت گسترش فعالیتهای علمی و پژوهشی بین شرکت نوین زعفران و دانشگاه تربت حیدریه-پژوهشکده زعفران منعقد شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران