در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 بازدید میدانی توسط کارشناس امور پژوهشی پژوهشکده زعفران از مزارع زعفران روستای کاریزک ناگهانی از توابع شهرستان زاوه صورت پذیرفت. در این بازدید، مسائلی همچون عمق کم کاشت و  لایه های سخت hard pan و انحراف رشدی چمچه های زعفران مشاهده شد و توصیه کودی متناسب آن صورت پذیرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران