در روز شنبه مورخه 97/11/27 بازدیدی توسط دکتر سید مهدی رضایت دبیر گروه نانو فناوری پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور به همراه رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشگی تربت حیدریه از پتانسیل و امکانات پژوهشکده زعفران و مرکز رشد دانشگاه تربت حیدریه بعمل آمد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران