انجام کلیه آزمایشات فیزیکو شیمیایی زعفران و ارائه خدمات به کشاورزان و شرکت ها و محققین

پژوهشکده ی زعفران شهرستان تربت حیدریه دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت زعفران در سطح کشور می باشد که مجهز به تکنولوژی و امکانات مدرن روز بوده و در زمینه ی کنترل کیفیت زعفران بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی (شامل کلیه ی ویژگی ها و درجه بندی) خدمات خود را ارائه می دهد.

آزمون های ارزیابی زعفران:

  • تعیین درصد رطوبت و مواد فرار
  • اندازه گیری خاکستر کل
  • اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید
  • شناسایی رنگ های افزودنی
  • تعیین ویژگی های اصلی با روش طیف نورسنجی فرابنفش- مرئی : به وسیله ی دستگاه اسپکتوفتومتری، میزان جذب در طول موج های 257و330و440 نانومتر که به ترتیب میزان پیکروکروسین(عامل طعم تلخ زعفران)، سافرانال(عامل آروما) و کروسین(عامل رنگ) هستند، بررسی می شود.
  • آزمون های میکروبی نيز برای كنترل عدم آلودگی و اطمينان از سلامت محصول انجام می‌پذيرد.

برای استفاده از خدمات آزمایشگاه کنترل کیفی ابتدا باید وارد شوید

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران