تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

شانزده همین(16) کارگاه کشت و کار زعفران توسط واحد آموزش و ترویج پژوهشکده زعفران با همکاری نظام صنفی کشاورزی و دهیاری روستای گلسرا (شهرستان زاوه) در محل مسجد جامع روستای مذکور در روز سه شنبه مورخه 1396/12/15 با موضوعات تغییرات آب و هوا و مدیریت آبیاری، مصرف کود، کنترل آفات و بیماری ها (کنه ها و پوسیدگی ها) و تقلبات در زعفران ( راه های شناسائی و چالش ها) با حضور حدود 30 نفر از زعفرانکاران این روستا برگزار گردید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران