کاربر مهمان

پنجشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | Thursday 25 Apr 2019

پانزده همین (15) کارگاه کشت و کار زعفران با حضور حدود 40 نفر از کشاورزان روستای قلعه نی(از توابع شهرستان زاوه) در محل حسینیه این روستا در روز یکشنبه مورخه 1396/12/13 با موضوعات مدیریت آبیاری، مصرف کود، کنترل کنه ها و پوسیدیگی های پیاز زعفران در شرایط کنونی آب و هوائی (تغییر اقلیم) و چالش های تقلبات و روش های شناسائی آن ها در زعفران برگزار گردید

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران